روشی سریع برای تصفیه ی آب

یک محقق ایرانی موفق به ساخت دستگاهی شد که می تواند آب را به صورت کامل باکتری زدایی کند.

اهمیت بحث باکتری زدایی و استریلیزاسیون آب در دنیای امروز و از طرفی شیوع عفونت ها و مقاوم شدن باکتری ها ما را به فکر تولید دستگاهی انداخت که توسط آن بتوانیم باکتری های آب را از بین ببریم.

دستگاه تصفیه آب پلاسمایی روشی نوین، کارآمد و سریع برای باکتری زدایی آب توسط  پلاسما است.

 پلاسما حالت چهارم ماده است که در اینجا وقتی آب را در دمای بالاتر از 4 هزار درجه گرما قرار بدهیم پلاسما تولید می شود و با توجه به این موضوع بعد از ورود آب به این دستگاه آب بدون میکروب از دستگاه خارج می شود.

اعمال تصفیه الکتریکی در آب به منظور استریل آب یکی از روش های نوین رفع آلودگی است که بسیاری از مشکلات روش های گذشته را برطرف کرده و با اعمال پلاسما در آب، شوک مکانیکی، جریان الکتریکی در این فرایند و همچنین پرتو فرابنفش تولید شده در آب از عوامل موثر باکتری زدایی آب می شوند.

 این دستگاه می تواند 10 لیتر آب را در زمان 20 دقیقه با برق 40 وات استریل کند و میکروب های آب را به طور کامل از بین ببرد.

 دستگاه تصفیه آب پلاسمایی در استخرهای انسانی و استخرهای پرورش ماهی و ... مورد استفاده قرار گیرد.

 

                                                                                     «فاطمه ملک نژاد»

/ 0 نظر / 8 بازدید