دانستنی های کوتاه شیمی...

هیچ تا به حال دقت کرده اید که چرا برخی از شربتها یی که به صورت پودر وجود دارند برای استفاده نیازی به شکر ندارند یا به اصطلاح suger free هستند.

و تنها اندکی از این پودر می تواند ۱.۵لیتر آب را شیرین کند.
این امر به این علت است که در این شربتها کریستالهای ریز ساخارین که ۳۰۰ برابر از شکر شیرین تر اند وجود دارند.

آیا شنیده اید که ساخارین می تواند سرطانزا باشد (این امر بر روی موشها مثبت بوده است.


 


آهن زودتر زنگ می زند یا آلومینیم؟ 
می دانیم که از اثرات نا مطلوب اکسیژن بر روی بسیاری از مواد و عناصر پوسیدگی، فساد و زنگ زدن است. 
در پاسخ به سوال فوق باید گفت که آلومینیم زودتر از آهن زنگ می زند اما این زنگ زدگی به رنگ بدنه ی خود آلومینیم است و پس از زنگ زدن لایه ای به عنوان عایق روی هسته ی آلومینیم را پوشانده و مانع از رسیدن اکسیژن به آن می شود، در حالی که آهن دیرتر از آلومینیم زنگ می زند اما زنگ زدگی آن به صورت پوسته شدن است و رنگ نامطلوبی در برابر آهن دارد. 
پس بنابر این زنگ زدگی آلومینیم دارای اثرات مثبت و زنگ زدگی آهن اثری منفی و مخرب دارد و باید در این گونه موانع از انواع ضد زنگ ها استفاده کرد
                                                                                   «فاطمه ملک نژاد»
/ 0 نظر / 4 بازدید